Sản phẩm Chiếu ngựa + quây sập "gỗ Gụ" : KT 180x 250x 15
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Chiếu ngựa + quây sập "gỗ Gụ" : KT 180x 250x 15
Mã sản phẩm: 599
Giá sản phẩm: Liên hệ

 Đây là mẫu chân quây sập mặt chiếu ngựa, mà xưởng gỗ " Văn Ba Gỗ TO " đang làm cho khách. Ngoài mẫu trên nếu quí khách hàng nào có yêu cầu làm theo mẫu khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp tại hotline hoặc qua địa chỉ Email: vanbagoto@gmail.com