BẢN ĐỒ TỚI XƯỞNG "VĂN BA GỖ TO"

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN " VĂN BA GỖ TO " 

Địa chỉ xưởng sản xuất : Đường Biên Hòa, Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam

Hotline: 093.6666.893 Văn Cương - 0975.377.235 Văn Thái

Email: vanbagoto@gmail.com

https://www.facebook.com/sapchieungua1tam

 

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238719.38657456357!2d105.73351194248207!3d20.791675660898143!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135cebb74562761%3A0xd2b5e7a993e56d85!2zVsSCTiBCQSBH4buWIFRP!5e0!3m2!1svi!2s!4v1506755642941" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Tin tức liên quan